امروز چهارشنبه 2 مهر 1399 مورخ 23/9/2020 می باشدارتباط با ما
موضوع:
 
نام :
 
نام خانوادگی:
 
شماره تماس :
   
ایمیل :
 
واحد مربوطه:
 
متن پیام:
 کد امنیتی را وارد کنید

 آدرس ایمیل هر یک از اعضاء سایت بطور دقیق در زیر ذکر گردیده است و برای ارتباط با هر کدام از ایشان از آدرس ایمیلشان استفاده نمائید.
تلفن تماس واحدهای خدمات و پشتیبانی به تفضیل ذکر گردیده است .
 
ارتباط با مدیریت مجموعه و مدیریت وب سایت : 
 
مدیریت مجموعه مهندس مساح massah@isfrayan.ir
مدیریت وب سایت سید سعید میرمحمد صادقی Saeed.msadeghi@isfrayan.ir

ارتباط با واحدهای مجموعه :

واحد ارتباطات info@isfrayan.ir
واحد پشتیبانی support@isfrayan.ir
واحد تبلیغات ads@isfrayan.ir
 
تلفن تماس برای ارائه خدمات و پشتیبانی 09399011144  :  (ساعت تماس از ساعت : 9 صبح الی 23 )